Forskningsprosjekt på Ålgårdbanen

To nye forskningsprosjekt skal se på om Ålgårdbanen har en framtid for kollektivreiser og om det kan bli et nytt Ullrigg for innovasjon og testing av nye løsninger.

Målet med forskningsprosjektene er å undersøke hvilke effekter et kollektivtilbud med selvkjørende kjøretøy på Ålgårdbanen kan utløse for klima, miljø og folks reisevaner. Prosjektet som har fått støtte fra Regionale Forskningsfond skal vurdere kostnader for oppgradering av eksisterende infrastruktur og kjøretøyteknologi i sammenheng med hvordan et eventuelt nytt reisetilbud kan passe med eksisterende kollektivtilbud i regionen.

Et etterlengtet tilbud

Regionen har ønsket et kollektivtilbud på Ålgårdbanen i mange tiår, men infrastrukturen møter ikke dagens tekniske krav til skinnegående transport. Siste passasjertog på Ålgårdbanen gikk i 1955. Siste godstog gikk i 1988. Nye beregninger fra Jernbanedirektoratet viser at det vil koste 2 milliarder kroner å gjeninnføre tog på Ålgårdbanen.

– Dette initiativet skal finne svar på om det er samfunnsmessig og økonomisk bærekraftig med et kollektivtilbud med selvkjørende kjøretøy på Ålgårdbanen, sier Linn Terese Lohne Marken, daglig leder i Mobility Forus. SINTEF, den nasjonale næringsklyngen for infrastruktur VIA og Kolumbus er med i forskningen.

Omstilling av transportsektoren

Norge har vedtatt nasjonale mål om mer bruk av ny teknologi og reduksjon av klima- og miljøgasser blant annet gjennom at flere skal velge å reise kollektivt. I Europeisk sammenheng anses intelligente transportsystemer (ITS) grunnleggende for transformasjonen av transportsektoren for å nå målet utslippsreduksjon på 90% innen 2050.

– Det er en rivende utvikling i markedet for ny teknologi i transportsektoren, sier Lohne Marken som var ansvarlig for Norges første prosjekt med selvkjørende buss på Forus i 2018.

Siden Mobility Forus startet i 2018 har både lovgivingen og teknologien åpnet for større hastighet og mer komfortable løsninger.

– Vi står nå overfor et taktskifte i bransjen med flere, serieproduserte kjøretøy fra kjente bilmerker å velge mellom. Det betyr at selvkjørende kjøretøy vil bli billigere og mer tilgjengelig, men det krever tilrettelagt infrastruktur og fortsatt godt samarbeid med myndighetene for storskala utrulling, sier Lohne Marken.

Ullrigg for grønn samferdsel

Gjennom støtten fra VRI Rogaland skal Mobility Forus, VIA og SINTEF kartlegge potensialet for næringsutvikling med Ålgårdbanen som en testarena for intelligente transport system.

– Regionen har selskaper som har levert produkter til komplekse infrastrukturprosjekt, deriblant verdens lengste undersjøiske tunnel. For at veinettet og norske trafikkmyndigheter på sikt skal håndtere smartere biler, busser og vogntog trengs kunnskap og utprøving av ny teknologi, sier Helen Roth, daglig leder i VIA-klyngen.

– Dette er en stor internasjonal industri med et enormt markedspotensial for norske leverandører, legger hun til, og understreker at initiativet i første omgang handler om forskning for å finne svar. En eventuell endring av bruksområde vil være mer omfattende og kreve politisk behandling.

Faktaboks:
  • Mobility Forus har Norges lengste erfaring som operatør av selvkjørende kjøretøy. Opererer Rute 17 for Kolumbus mellom Stavanger sentrum og Badedammen.
  • VIA er Arena Pro klynge i det nasjonale programmet til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Har 110 klyngemedlemmer fra akademia, privat sektor og offentlig sektor.
  • Ullrigg er et viktig nasjonalt testanlegg for olje- og gassbransjen.

Linn Terese Marken
Managing Director
+47 902 15 738
linnterese@forusprt.com

Forusbeen 78
4033 Stavanger
Norway

Kontakt oss

Send oss gjerne en melding.

Not readable? Change text. captcha txt