JIBI – dit du skal, når du vil

JIBI er et reisetilbud ingen har sett tidligere. Det er et nytt og bedre kollektivsystem som bevarer bybildet, kutter utslipp, støy og kostnader.

 

JIBI flytter infrastrukturen under bakken til akkurat passe store tunneler for effektiv flyt av passasjerer i selvkjørende minibusser. Det er designet for fleksibilitet og skalerbarhet ved at tunnelsystemet forholdsvis enkelt kan utvides til å dekke større områder, og tilrettelegge for flere reisende med å øke antall busser.

“Tradisjonelt er infrastruktur til vei og kollektivtransport areal- og kostnadskrevende. JIBI, utviklet av næringslivet i Rogaland, leverer høy nytteverdi til et lavt kostnadsnivå sett i forhold til andre samferdselsprosjekt,” sier prosjektansvarlig Helen Roth i VIA, den nasjonale næringsklyngen for sikker, smart og bærekraftig infrastruktur.

Prislappen for et fullverdig kollektivsystem med to enveiskjørte løp på rett under ei mil er estimert til 1,5-2 milliarder kroner. Dette inkluderer stasjonsbygg, innkjøp av kjøretøy, ladeinfrastruktur, samt drift og vedlikehold det første året.

Praktisk anlagt

Ved å flytte kollektivreisen fra bakkeplan til et lukket system spesialdesignet for én type kjøretøy frigjøres systemet for kødannelser og annen trafikk. Hensikten er å sikre en effektiv reisehverdag fra bolig og næringsområder til kollektivknutepunkt som jernbane og bussvei.

“God mobilitet skal gi tilgjengelighet for alle, med minst mulig belastning for omgivelsene,” sier Roth.

Stasjonsbygg under bakken, og der det er mulig, i underetasjer på bygg skjermer både reisende og kjøretøy for ytre elementer. Det sikrer bedre kontroll på omgivelsene. Et system spart for snø, slaps, salting, eksos, vind, blader, sand og støv er et kostnadsbesparende tiltak som reduserer behovet for nedetid grunnet vasking og vedlikehold.

Merkevaren Norge

Næringslivet på Nord-Jæren har utviklet det nye mobilitetskonseptet. Til forskjell fra andre underjordiske prosjekt baseres JIBI på boring framfor sprengning. Teknologi som krever oppgradering og utskifting skal plasseres i kjøretøyene framfor i tunnelene for å sikre lengst mulig levetid.

“Dette prosjektet viser omstillingsviljen i regionen,” sier Ketil Solvik-Olsen i Seabrokers Fundamentering, som sammen med VIA, Aarbakke Innovation og Mobility Forus står bak mobilitetskonseptet.

“Her brukes teknologi og kompetanse fra olje- og gass bransjen inn i et prosjekt for grønn samferdsel. I tillegg har næringslivet i regionen erfaring fra noen av verdens mest omfattende infrastrukturprosjekt, blant annet gjennom Ryfast, verdens lengste undersjøiske tunnel. Med det besitter regionen nesten hele verdikjeden,” legger han til.

Målet er å levere et fullverdig mobilitetskonsept som kan eksporteres internasjonalt. Design og bygging av tunneler, kjøretøy og drift gjøres i dialog med norske myndigheter og i henhold til europeisk regelverk.

En grønn verdikjede

Initiativtakerne har fokus på å utfordre etablerte sannheter og tenke nytt gjennom hele prosessen. I konseptfasen har anleggsbransjen og leverandører av alt fra boremaskiner til betong og asfalt blitt utfordret på klima og miljøvennlige løsninger.

“For at transportsektoren skal nå overordnede mål om å kutte 90 % utslipp innen 2050 må vi tenke nytt,” sier Linn Terese Lohne Marken, daglig leder i Mobility Forus, operatør av selvkjørende buss med henvisning til EUs Green Deal.

“Kollektivtransport må bli et reelt alternativ også utenfor de største storbyområdene. Da er det behov for effektive og attraktive alternativer som det blir en selvfølge å bruke, og det har jeg tro på at JIBI vil levere,” legger hun til.

For å sikre en fullverdig verdikjede har samarbeidspartnerne knyttet til seg relevante bedrifter. Blant annet er bussen som er på tegnebrettet levert av Per Ivar Selvaag som tidligere har designet biler for Ford, BMW og den franske superbilen Peugot Onyx. Beyonder er i dialog om å levere batteriene til kjøretøyene, og Annette Anfinnsen i Robotic Innovation jobber med Mobility Forus på styringssytem og drift uten sjåfør ombord.

Slik fungerer det:

Linn Terese Marken
Managing Director
+47 902 15 738
linnterese.marken@mobilityforus.no

Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Norway

Kontakt oss

Send oss gjerne en melding.

Not readable? Change text. captcha txt