Om oss

Om oss

Vi gjør transport smartere, mer tilgjengelig og mer
bærekraftig ved hjelp av autonome transportløsninger.

Vi er en solid nasjonal aktør som holder til på Forus i Stavanger. De siste årene har vi drevet pionerarbeid innenfor autonome og bærekraftige kjøretøy. Vi er ledende innen testing, utvikling, introduksjon og operasjon av autonome kjøretøy i Norge.

Siden oppstarten (da kjent som Forus PRT) har vi vært med å etablere lovverk for bruk av autonome kjøretøy på offentlig vei i Norge. Da lovverket kom på plass i 2018 var vi det første selskapet som søkte om å kjøre på offentlig vei. Samme år mottok vi også vedtaket om å få lov å kjøre autonome busser på offentlig vei – som første selskap i Norge. På Forus går det nå selvkjørende buss i fast rute – gratis for alle.

Vi besitter unik erfaring og er involvert som ansvarlig operatør i flere prosjekter sammen med offentlig og privat næringsliv. Vi bistår med økt bruk av offentlig transport som tilpasses kundens behov og baseres på gjeldende lovverk og teknologi.

Vi bidrar til etablering av et fremtidig standardisert lovverk og bidrar til norsk forskning innenfor vårt forretningsområde. I tillegg leverer vi transportløsninger, studier, flåtestyring og et kommende nasjonalt testsenter for autonomi i transportbransjen.

Våre verdier er å være nyskapende, modige og jobbe tett på. Vi er opptatt av klimavennlige løsninger og har høyeste prioritet på helse, miljø og sikkerhet.

Mobility Forus er et norsk privateid selskap som eies 50/50 av Seabrokers Group og Boreal.

FN sine mål for bærekraftig utvikling

Innovasjon og infrastruktur
I våre prosjekter har vi et høyt fokus på Maas (Mobility as a Service) for å drive innovasjonen videre slik at optimalisering og tilpasning gjøres på erfaringer. Ny teknologi og nye løsninger er avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Igangsettelsen av nye prosjekter gjør det mulig for videre forskning og bidrar til standardiseringsprosesser innenfor lovverk og erfaringer som gjør det mulig å tilby helhetlige løsninger for offentlige og private aktører.
Bærekraftige byer og samfunn
Vi i Mobility Forus ønsker å legge til rette for gode løsninger slik at det blir mer attraktivt å benytte kollektive løsninger både i byer og samfunn.
Stoppe klimaendringene
All vekst i persontransport skal tas med kollektiv sykkel og gange, og vi ser et voksende behov for å tilby en bredde av tjenester for å redusere bilbruken. Med høyteknologisk transportløsning basert på fornybar energi stimuleres det til økt interesse for transportteknologi for kommende generasjoner. Vi tilbyr et transporttilbud med miljøvennlig, fornybar og utslippsfri transport.
Samarbeid for å nå målene
Med offentlig / privat samarbeid sammen med akademia, markerer vi et fremtidsrettet fokus innen bærekraftige løsninger for transport for ansatte, kunder, partnere og samfunnet for øvrig. Dette gjør vi for å nå offentlige klimamål. Vi tar prosjektideene våre fra powerpoint og går live!

Våre samarbeidspartnere

Eiere
Seabrokers Group
Boreal Norge

Akademia/forskning
Universitetet i Stavanger
Sintef, Smartfeeder prosjekt
TØI, Auto bus

Kommuner/fylker
Gjesdal kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Sandnes kommune
Bodø kommune
Nordland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune

Offentlige aktører, jernbane og kollektivselskap
Forus Næringspark
Kolumbus (PTO)
Statens Vegvesen
Bane Nor
Jernbanedirektoratet

Samarbeidspartnere
Halogen
Sparelabs
Ramudden
Rambøll

Norwegian Tunnel Cluster
Nordic Edge
ITS Norge

EU – Horison 2020 The FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems)

Linn Terese Marken
Managing Director
+47 902 15 738
linnterese.marken@mobilityforus.no

Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Norway

Kontakt oss

Send oss gjerne en melding.

Not readable? Change text. captcha txt