Tjenester og leveranser

Tjenester
og leveranser

Transportløsninger

Vi bistår både offentlige og private aktører

Vi muliggjør brukervennlige og gode tjenester for mobilitet. Gjennom
utprøvinger og tilrettelegging bidrar vi til automatisert og klimavennlig transport.

Våre kunder er både offentlige og private aktører som ønsker å løse en transportutfordring. Det kan være å knytte sammen et kjøpesenter med togstasjonen, et parkeringshus med sentrum eller å knytte sammen folk i et næringsområde.

Vi besitter unik erfaring og er involvert som ansvarlig operatør i flere prosjekter. Vi bistår med økt bruk av offentlig transport som tilpasses kundens behov og baseres på gjeldende lovverk og teknologi.

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi sammen se på en løsning som passer ditt behov.

Når det akkurat
er litt for langt å
gå, kan en av våre
autonome busser
være et smart valg.

Hvordan kan vi bistå med autonome transportløsninger?

Studier

• Testing av nye kjøretøy
• Forprosjekt/mulighetsstudier
• Rådgiving og workshops
• Befaring og kartlegging av områder
• Risikoanalyser
• Gjennomføring av demo
• Søknader og samhandling med myndigheter
• Bidrag til myndigheter for etablering av standardisert lovverk

Prosjektgjennomføring/operasjon

• Systemløsninger
• Kjøretøy
• Personell
• Driftssentral
• Prosjektledelse
• Programmering og igangsetting
• Drift og operasjon
• Bidrag til forskning og utvikling
• Bidrag til myndigheter for etablering av standardisert lovverk

Våre kunder

• Kollektivselskaper
• Kommuner/ fylkeskommuner
• Industriparker
• Næringsforeninger/privatnæringsliv
• Avinor / flyplasser
• Hoteller
• Kjøpesenter
• Campus / universiteter
• Havnevesen
• Cruisebransjen / turistbransjen

Smart transport

Autonome busser knytter bussveien og arbeidsplassene tettere sammen. Dette er et tilrettelagt tilbud som gjør det lettere å sette bilen hjemme.

Linn Terese Marken
Managing Director
+47 902 15 738
linnterese.marken@mobilityforus.no

Vestre Svanholmen
4313 Sandnes
Norway

Kontakt oss

Send oss gjerne en melding.

Not readable? Change text. captcha txt