Et populært reisetilbud

«Wow, det kjennes ut som en bane,» utbryter Dylan Irons spontant. Han og kompisen Kristian Henjesand har valgt å ta den selvkjørende bussen Mobility Forus drifter fra Stavanger sentrum til østre bydel.

Bussen har blitt et velkjent innslag i bybildet. I snart halvannet år har den trofast fraktet faste reisende og nysgjerrige passasjerer. Elin Kleppa forteller at bussen er et ettertraktet tilbud for beboere i området rundt Badedammen.

«Det er veldig bra. Vi slipper å gå den kalde etappen fra Badedammen til Fiskepiren, sier hun, og legger til: «Jeg har bare hørt positivt om det fra andre beboere.»

«De fleste synes at det er helt normalt med en buss som kjører av seg selv,» sier John Dubland. Han og teamet med operatører fra Boreal Norge AS passer på at alt virker som det skal og at passasjerene føler seg trygge.

En joystick

«Ungdommen tror jeg ikke tenker at dette er noe spesielt i det hele tatt,» sier Dubland. «De er mest opptatt av at det er en Xbox-kontroller ombord,» legger han til. Og ganske riktig er det nettopp Xbox-kontrolleren Irons og Henjesand bemerker på kjøreturen. Joysticken brukes hvis operatøren må ta manuell kontroll over bussen for å forbigå feilparkerte biler eller andre hindre i veibanen som den selvkjørende teknologien ikke vil passere.

For annen trafikk; biler, syklister, gående, fugler i veibanen eller andre ordinære såvel som uventa forhold i veibanen er bussen programmert til å være føre var og stoppe ved behov. Samtlige av operatørene kan etter halvannet års fartstid i bussen bekrefte at det ikke har oppstått trafikkfarlige eller uønska hendelser i forbindelse med drift.

«Det har ikke oppstått situasjoner som har gått utover sikkerheten til verken passasjerer eller andre trafikkanter,» sier operatør, Ragnhild Berg.

Uoppfordret bekrefter Kristian Henjesand operatørenes erfaring.

«Jeg tror ingen på vår alder tenker på trygghet som en grunn til å ikke sitte på. Jeg kan ikke se for meg en jeg kjenner som ville sagt det. Eller tenkt det,» sier han.

Viktig Rute

Rute 17 er et ordinært rutetilbud fra Kolumbus. Jevnt og trutt har bussen kjørt hver mandag til fredag gjennom pandemi, vinter og vår. Kolumbus stadfester at bussen leverer et bedre kollektivtilbud til beboere i området rundt Badedammen i Stavanger Øst, og at prosjektet bidrar til at Norge er blant de fremste i verden når det kommer til selvkjørende teknologi.

«Rute 17 bidrar til å ufarliggjøre selvkjørende kjøretøy,» sier Karina Lavik, forretningsutvikler i Mobility Forus. «Her blir folk vant til å se en selvkjørende buss i rute. Det senker terskelen for å sitte på og forstå at det er et produkt som fungerer,» legger hun til.

Prosjektet er finansiert med midler fra Samferdselsdepartementet. Norge var tidlig ute med et midlertidig lovverk for selvkjørende teknologi. Data og erfaring fra driften deles med myndighetene for å etablere et standardisert regelverk for selvkjørende kjøretøy.

«Myndighetenes vilje til å lede vei for selvkjørende teknologi er svært viktig for å nå overordnede mål om å få flere til å velge kollektivt,» sier Linn Terese Lohne Marken, daglig leder i Mobility Forus.

«Denne type prosjekt bidrar til at Norge kan omstille transportsektoren med utslippsfrie og autonomiserte kollektivtjenester,» legger hun til.

Bli med på tur

Rute 17 vil være i drift fram til oktober 2022. Alle som er i området ønskes hjertelig velkommen ombord til en prat med våre operatører, og kanskje for mange en ny reiseopplevelse.

Linn Terese Marken
Managing Director
+47 902 15 738
linnterese.marken@mobilityforus.no

Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Norway

Kontakt oss

Send oss gjerne en melding.

Not readable? Change text. captcha txt